INFO FOR ACTORS

 

Actors often write asking if they can “ register ” with our agency

Herci nám často píší s dotazem, zda se mohou ‘registrovat’ v naší agentuře

Please note that Nancy Bishop Casting is not an agency. As a member of the CSA, the *CDG and the ICDN, Nancy cannot act legitimately as both a casting director and an agent. This means she cannot represent actors.  Agents are very important, however, and Nancy encourages you to find a legitimate one, who is not also working as a casting director. Agents advocate for actors, whereas the casting director works for production.

Internally, we use roletik to track our Prague based actors.  For actors who live and work in the Czech Republic, and Slovakia, we recommend that you sign up with Castingofka and Actors Map

For international searches, the London Office uses actor search engines such as Spotlight, Casting Networks, and Castupload.   Please do register at those sites and also keep your IMDbPro page up to date.

If you wish to introduce yourself to Nancy by email, you may but it is not the most effective way to get Nancy’s attention unless you are submitting for a specific role and she has requested that you send material.

Nancy encourages actors to participate in her Face Book group which is designed for actors to help each other. Nancy does contribute to this page and joining is a good way to interact with her. Nancy also posts casting information and tips on Nancy Bishop Casting Facebook and Instagram (Bishopcast) so please follow her there.

There is also plenty of information for actors in Nancy’s latest book: Auditioning for Film and TV, published by Bloomsbury and available anywhere where books are sold. Nancy is currently updating the book for the post #metoo era.

Upozorňujeme, že Nancy Bishop Casting není agentura. Jako člen CSA, * CDG a ICDN nemůže Nancy právně jednat zároveň jako castingový režisér a jako agent. To znamená, že nemůže zastupovat herce. Agenti jsou však velmi důležití a Nancy vás vyzývá, abyste si našli agenta, který nepracuje jako castingový režisér. Agenti zastupují jednotlivé herce, zatímco castingový režisér pracuje pro filmovou produkci.

Interně používáme roletik ke sledování našich herců v Praze. Pro herce, kteří žijí a pracují v České republice a na Slovensku, doporučujeme, abyste se zaregistrovali na Castingofka a Actors Map.

Pro vyhledávání herců na mezinárodním poli používá naše londýnská kancelář Spotlight, Casting Networks a Castupload. Zaregistrujte se na těchto stránkách a také udržujte aktuální stránku IMDbPro.

Pokud se chcete Nancy představit e-mailem, můžete, ale nejedná se o nejúčinnější způsob, jak upoutat pozornost Nancy, pokud se ovšem nehlásíte na konkrétní roli a Nancy vás již předtím nepožádala o zaslání svých materiálů.

Nancy vybízí herce k tomu, aby se účastnili její facebookové skupiny, která je navržena tak, aby si herci navzájem pomáhali. Nancy na tuto stránku přispívá a přidat se k této FB stránce je dobrý způsob, jak s ní komunikovat. 

Nancy také zveřejňuje informace a tipy ohledně Nancy Bishop Casting Facebook a Instagram (Bishopcast), takže ji prosím sledujte.

 Spoustu informací pro herce také najdete v nejnovější knize Nancy Bishop: Auditioning for Film and TV, kterou vydalo nakladatelství Bloomsbury a je k dispozici kdekoli, kde se knihy prodávají. Nancy aktuálně aktualizuje knihu pro éru po “#metoo”.